Fakülte Dış İlişkiler Koordinatörleri

                                                               Dış İlişkiler Fakülte Koordinatörü

                        Yrd. Doç.Dr. Cihan ERTAN                   Dahili: 3999     cihanertan@duzce.edu.tr
 


   
BÖLÜMLER                             BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ                                   İRTİBAT BİLGİLERİ

 
ARKEOLOJİ                               Doç.Dr. Emre OKAN                                              Dahili: 3951 emreokan@duzce.edu.tr
  
BİYOLOJİ                                Dr. Öğretim Üyesi Gülgün ÇAKMAK ARSLAN               Dahili: 3991 gulguncakmak@duzce.edu.tr

FELSEFE                                  Dr. Öğretim Üyesi Adnan ESENYEL                           Dahili: 3949  adnanesenyel@duzce.edu.tr
 
FİZİK                                        Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN                                 Dahili: 3887 ozgetuzun@duzce.edu.tr
 
KİMYA                                      Doç.Dr. Ümit ERGUN                                              Dahili: 3954 umitergun@duzce.edu.tr
 
KAFKAS DİLLERİ VE KÜLTÜRÜ      Dr. Öğretim Üyesi Fehmi ALTIN                              Dahili: 3982 fehmialtin@duzce.edu.tr
 
MATEMATİK                              Dr. Öğretim Üyesi Fuat USTA                                   Dahili: 3940 fuatusta@duzce.edu.tr
 
TARİH                                      Arş. Gör. Onur Sadık KARAKUŞ                                 Dahili: 3960 onursadikkarakus@duzce.edu.tr
 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI           Dr. Öğretim Üyesi Eda TOK                                      Dahili: 3997 edatok@duzce.edu.tr
 
SOSYOLOJİ                               Dr. Öğretim Üyesi Cihan ERTAN                                Dahili: 3999 cihanertan@duzce.edu.tr